ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatkezelő  

Neve: Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány  

Cím: 2112 Veresegyház, Kútfő utca 38. 

Adatkezelő képviselője: Maczó József  

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: mopka@tamaszpont.net  

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.   

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.  

 1. Adatkezelés célja  
 1. Munkaviszony létesítése és megszüntetése  

Munkavállalók be- és kiléptetési folyamata, bejelentése az hatóságnak, munkaviszony megszűnése, megszüntetése, munkavállalók kijelentése a hatóságnál.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogszábályi kötelezettség  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • anyja neve,   
 • születés helye és ideje,   
 • állandó lakcím,   
 • ideiglenes lakcím,     
 • adóazonosító jel,   
 • taj szám,   
 • bizonyítvány szám.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók  

Adatkezelés tervezett határideje: 1995 évi LXVI. tv. figyelembevételével nem selejtezendő.   

 1. Bérszámfejtés  

Alapbér számfejtése, teljesítménybér számfejtése, adókedvezmények, táppénz és egyéb szociális juttatás számfejtése, kifizetése, bérutalás előkészítése, utalása, jelenléti és szabadság engedélyek kezelése. Cafeteria.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogszábályi kötelezettség  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • anyja neve,   
 • születés helye és ideje,   
 • állandó lakcím,   
 • ideiglenes lakcím,     
 • adóazonosító jel,   
 • taj szám,   
 • bankszámlaszám.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók  

Adatkezelés tervezett határideje: 1995 évi LXVI. tv. figyelembevételével nem selejtezendő.  

 1. Munkaviszonnyal, bérszámfejtéssel kapcsolatos adatszolgáltatás  

Bérszámfejtéssel kapcsolatos bevallások beadása a hatóságnak.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogszábályi kötelezettség  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • anyja neve,   
 • születés helye és ideje,   
 • állandó lakcím,   
 • ideiglenes lakcím,     
 • adóazonosító jel,   
 • taj szám,   
 • bankszámlaszám.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók  

Adatkezelés tervezett határideje: 1995 évi LXVI. tv. figyelembevételével nem selejtezendő.   

 1. Családi adókedvezmény mendzsment   

Családi adókedvezmény igénybevétele.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogszábályi kötelezettség  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • adóazonosító jel,   
 • házastárs neve,   
 • házastárs adószáma,   
 • gyermek(ek) neve,   
 • gyermek(ek) születési dátuma,   
 • gyermek(ek) adószáma.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók.  
 • munkavállalók hozzátartozói.  

Adatkezelés tervezett határideje: Személyi jövedelemadóról szóló tv. alapján.   

 1. Béren kívüli juttatások kezelése a szertződés időtartama alatt   

Magánautó használat, munkavállalói hitel támogatáshoz kapcsolódó adatok kezelése számfejtése, Tanulmányi szerződés, versenytilalmi szerződés a szerződés lejártáig.  

  
Adatkezelés jogalapja: Szerződéses  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • cím,   
 • e-mail,   
 • telefon, adóazonosító jel,   
 • taj szám,   
 • bizonyítvány szám.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók,  
 • alvállalkozók.  

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés megszűnése.   

 1. Béren kívüli juttatások kezelése a szertződés lejárta után   

Magánautó használat, munkavállalói hitel támogatáshoz kapcsolódó adatok kezelése számfejtése, Tanulmányi szerződés, versenytilalmi szerződés a szerződés lejárta után.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogszábályi kötelezettség  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • cím,   
 • e-mail,   
 • telefon, adóazonosító jel,   
 • taj szám,   
 • bizonyítvány szám.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók,  
 • alvállalkozók.  

Adatkezelés tervezett határideje: 1995 évi LXVI. tv. figyelembevételével nem selejtezendő.   

 1. Megbízási/alvállalkozói szerződések nyílvántartása    

A munkavégzés alkalmanként alvállalkozói/megbízási szerződéses viszonyban történik.  

  
Adatkezelés jogalapja: Szerződéses  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • cím,   
 • anyja neve,   
 • születés helye és ideje,   
 • adóazonosító jel.  

Érintettek kategóriái:  

 • Alvállalkozói /megbízási szerződéses viszonyban dolgozó munkavégzők  

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés lejárta.  

 1. Céges eszközök nyilvántartásba vétele    

Munkavállalók alkalmazás közbeni eszköz és jogosultság nyilvántartása és elszámoltatása, biztonsági felügyelet alá vonása.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke az általa biztosított eszközök használatának felügyelete, nyilvántartása, vagyontárgyainak védelme.  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • aláírás,   
 • adatvédelmi azonosító.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók,  
 • alvállalkozók.  

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig/Munkaviszony, Alvállalkozói szerződés megszűnése.  

 1. Partnerekkel, belföldi beszállítókal, megbízokkal való együttműködés    

Beszállítókkal, megrendelőkkel/ügyfelekkel való kapcsolattartás, szerződéskötés, megbízások, belépési engedélyezés során megvalósuló adatkezelés.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Munkavállaló munkaköri leírásban vagy alvállakozói szerződésben foglalt feladatai teljesítése érdekében szükségessé válhat, hogy akár a Munkáltató, akár a Munkavállaló a Munkavállaló egyes személyes adatait a Munkáltató meglévő és leendő partnerei, ügyfelei részére átadja.  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • e-mail cím,  
 • telefonszám.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók,  
 • alvállalkozók.  

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig/Munkaviszony, Alvállalkozói szerződés megszűnése.  

 1. Kapcsolattartás partnerekkel    

Szállítókkal való kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, szerződéskötés, személyes kapcsolattartás, rendelések kezelése, új beszállítók felkutatása.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Szerződés kötés előkészítése és telejesítése során a cég jogos érdeke a kapcsolattratás az üzleti partnerekkel.  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • e-mail cím,  
 • telefonszám,  
 • adatvédelmi azonosító.  

Érintettek kategóriái:  

 • Belföldi szállítók kapcsolattartói.  

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig.  

 1. Önkéntes munkavégzés    

Önkéntesek is végeznek közmunkát az alapítványnak.  

  
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • e-mail cím,  
 • telefonszám,  
 • adatvédelmi azonosító.  

Érintettek kategóriái:  

 • Önkéntesek  

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig.  

 1. Beszállítói számlák és a számlát igazoló dokumentumok tárolása  

Beszállítók magánszemélyek vagy egyéni vállalkozók által kiállított számlákhoz kapcsolódó adatkezelés.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelzettség.  

A kezelt adatok köre:   

 • Név,   
 • cím,   
 • adószám,   
 • bankszámlaszám.  

Érintettek kategóriái:  

 • Beszállító magánszemélyek, alvállalkozók.  

Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli tv. alapján.  

 1. Postakezelés  

Küldemények, levelek postai úton történő feladása.  

  
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a postai úton történő kommunikáció bizonyítása.  

A kezelt adatok köre:    

 • Név,   
 • cím.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók,   
 • alvállakozók,   
 • szállítók,   
 • szállítók kapcsolattartói,   
 • ügyfelek,   
 • ügyfelek kapcsolattartói.  

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig  

 1. GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés  

Adatátadási nyilvántartás, Érinettek bejelentései, incidens bejelentése és kapcsolódó válaszok, kommunikáció a hatóság felé.  

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség  

 • Név,   
 • cím,  
 • e-mail cím,   
 • telefonszám,   
 • adatvédelmi azonosító.  

Érintettek kategóriái:  

 • Munkavállalók,   
 • alvállakozók,   
 • szállítók,   
 • szállítók kapcsolattartói,   
 • ügyfelek,   
 • ügyfelek kapcsolattartói,  
 • legetséges ügyfelek,  
 • lehetséges ügyfelek kapcsolattartói.  

Adatkezelés tervezett határideje: GDPR rendelet alapján nem selejtezendő.  

 1. Érintettek köre  

Az adatkezelő beszállítóinak vagy alvállalkozóinak kapcsolattartói, az adatkezelővel kapcsolatban lévő ügyfelek kapcsolattarói vagy magánszemélyek, és önkéntesek.   

 1. Gyermekek  

A szolgáltatásaink esetenként 16 év alatti gyerekeknek szólak. A 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag az érintett szülő hozzájárulásával kezeljük Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy a 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető legrövidebb idő alatt megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.  

 1. Az adatkezelés időtartama  
 • Jogszabályi megfelelés esetén a Polgári törvénykönyvben, a Számviteli törvényben vagy a Posta törvényben meghatározott tárolási idő.  
 • Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.  
 • Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig  
 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás  

Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.  

Adatfeldolgozók kategóriái: Webtárhely szolgáltató.  

 1. Címzettekről szóló tájékoztatás  

Az adatkezelő a címzetteknek közli a személyes adatokat, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.  

A címzettek kategóriái: Hatóság, Tempus közalapítvány  

 1. Kötelezően megadandó adatok köre  

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag (*) megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.   

 1. Adatmegadás elmaradásának következménye  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiről az adatkezelő az adattok magadásakor tájékoztatja az érintetteket.  

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre  

A megismert adatokat az adatkezelő a 6. és 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) és címzett(ek) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai, az adatfeldolgozó(k) és címzett(ek) kijelölt munkatársai ismerhetik meg.  

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás  

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.   

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére  

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez is továbbítja.   

Az EGT országain kívüli országokba törendő adattovábbítás esetében az Adatkezelő az alábbi garanciák mentén a következő címzettnek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait.  

Microsoft Office365 – US Privacy Shield  

Microsft Azure – US Privacy Shield  

 1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás  

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.  

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:  

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;  
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;  
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;   
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.  

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.  

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.  

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.  

 1. Az érintettek jogai  

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,  

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,  
 • kérheti adatainak helyesbítését,  
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről  
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,  

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.   

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.   
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról  

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.   

 1. A tájékoztatás költsége  

Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.   

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.  

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.   
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.   
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.  
 1. Tájékoztatás megtagadása  

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.  

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha  

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.  
 1. Tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

  
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

   
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az érintett adatait.  
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.  

 1. Alkalmazott jogszabályok  

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:  

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)   
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény   
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény   
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyéb korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény   
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény   
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;  
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;  
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  
 1. Jogorvoslat  

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.    

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál   

Cím:  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,   

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu,   

+36-1-3911400,   

www.naih.hu,   

Veresegyház, 2023. április 01.