Saját tréningek

Az itt megjelenített foglalkozásokat elsősorban a helyi iskoláknak rendkívüli osztályfőnöki óra keretében tartjuk, azonban van lehetőség más települések oktatási, kulturális intézményei, civil szervezetei, valamint cégek számára megrendelni előre egyeztetett feltételek mellett. 


Csapatépítés

A jó közösség nagyon fontos az emberek szociális és emocionális fejlődésében, valamint általa megtapasztalható számukra a csapatmunka, ami számos soft skillt is fejleszt. (tolerancia, szolidaritás, empátia, el- és befogadás, esélyegyenlőség, partnerség, nyitottság, sokszínűség, önismeret, önreflexió, asszertivitás, vitakultúra, konstruktivitás) Egy olyan csapat, ahol a tagok ismerik egymás igényeit és munkastílusát, ki tudják fejezni saját igényüket egymás felé, valamint képesek mások igényeire reflektálni, sokkal gördülékenyebb, hatékonyabb munkavégzésre képesek. A csapatépítés segít a konfliktus helyzetek megoldásában, vagy épp elkerülésében, és fokozza a csapattagok munka iránti elkötelezettségét, biztonságos és elfogadó légkört eredményez. 


Önismeret fejlesztés

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok jobban megismerjék önmagukat, hiszen ez életük minden területére hatással van. Sokkal eredményesebben tudnak teljesíteni, ha tisztában vannak saját erősségeikkel és azokkal a területekkel, amikben fejlődniük kell. Ennek érdekében ezen foglalkozásunk során készségfejlesztő játékokkal, gyakorlatokkal szeretnénk növelni tudatosságukat, önbizalmukat és önkifejező képességüket. 


Pénzügyi alapismeretek

Kiemelten fontosnak tartjuk a pénzügyi tudatosságra nevelést, hiszen egy nem elég alaposan átgondolt pénzügyi döntés súlyos következményekkel járhat 

Nyitott Bíróság

A program célja a jogtudatos ifjúság nevelése. Az OBH a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a felnövekvő generációk jogtudatos állampolgárrá válása és az igazságügyi pályaorientáció elősegítése érdekében indította útjára a Nyitott Bíróság programot. A bíróságok széleskörű, aktív, kreatív közreműködésével megvalósuló, tartalmát és módszertanát illetően egyaránt színes, országosan elérhető program egyik helyszíne a Köz- Pont Ifjúsági Ház.  Az országos programról és saját program indításáról a birosag.hu oldalon tájékozódhat. 


Emberi Jogok

Ezen a foglalkozáson játékos formában, nem formális módszerekkel segítjük az alapvető Emberi Jogok megértését.  


Pályaorientáció

A foglalkozás fő célcsoportja a 7-8. osztályos tanulók, akik gyakran információ hiányában nagyon tanácstalanok a jövőjüket illetően. Külön kérésre egyénileg is foglalkozunk azokkal, akik a közös foglalkozás után ezt igénylik.  


Szociopoly

A Szociopoly egy társadalmi érzékenyítő társasjáték, amelyben a fiatalok átélhetik a szegénység adta anyagi korlátokat, azt a feszültséget, hogy az életben maradáshoz szükséges kiadásokra sokszor már a hónap közepén sincs pénze az embereknek, hogy a forrásokhoz jutás lehetőségei sokak számára mennyire szűkösek.